Tilpasning av Høreapparater

Et høreapparat er et hjelpemiddel som hørselshemmede bruker for å forsterke lydbildet og dermed forbedre kommunikasjonsevnen. Lyd fanges opp gjennom en mikrofon og deretter omformes lydbølgene til elektriske signaler. En liten forsterker øker signalets intensitet, for så å bli omformet igjen via en høyttaler før den sendes gjennom øregangen.


Tilpasning av offentlige dekkede høreapparater
Dr. Nordahl vil, dersom det er nødvendig, kunne sette deg direkte opp for tilpasning av høreapparat etter offentlige takster (som ved offentlige sykehus og Høresentraler). Dette uføres av  autorisert audiografer.

Høreapparat gir deg ikke normal hørsel, men gjør det mulig å oppfatte bedre hva andre mennesker sier. Vi har alle de nyeste og mest moderne apparatene tilgjengelig for deg som vår pasient.

Hvor god nytte du får av høreapparatene avhenger av alder og aktivitetsnivå, grad av hørselsnedsettelse, motivasjon og trening. Hver enkelt pasient krever individuell tilpasning siden ingen tilfeller er like.