Svimmelhet og vertigo

Svimmelhet koster samfunnet over 120 millioner i året. Svimmelhet er en ubehagelig følelse av desorientering i rommet.


Normal reaksjon

Det kan være en normal reaksjon på en unormal situasjon, som for eksempel når du sitter på en karusell eller er på en båt i full sjøgang. Det kan også skyldes uvante bevegelser, uvante synsinntrykk og tretthet. I disse tilfellene er svimmelheten gjerne relativt kortvarig. Som regel vet du hvorfor svimmelheten kommer og dette utgjør ikke noe helseproblem.

Unormal reaksjon

I andre tilfeller oppstår svimmelheten som en unormal reaksjon i en normal situasjon. Av og til kan symptomene komme i anfall og være så kraftig at en får problemer med å holde seg oppreist, føler seg kvalm og evt kaster opp.

Svimmelhet kan også for noen bli et langvarig og vedvarende problem i hverdagen. Det kan av og til være noe vanskelig å finne ut av hva som er årsaken til svimmelhet og dette gjør at en del pasienter opplever at de ikke blir tatt på alvor av sin lege.

 

Artikler om svimmelhet

Frisk gjennom trening

Har en fått en diagnose er det tre faktorer som er viktig for å bli frisk: Trening, trening og atter trening. Fysioterapeut kan evt tilrettelegge ved spesielle øvelser og av og til kan dette skje delvis ved egenøvelser.Du kan lese mer om svimmelhet og få råd på disse sidene: www.balanslaboratoriet.no