Snorking og operasjon

Snorking produseres ved svingninger av drøvelen, den frie kanten av den bløte gane og av fremre / bakre ganebuen. Det er dette området en ved operasjon med Radiokniv eller Laser retter seg mot.

Snorking er ikke bare slitende for partneren til den som snorker, men virker også negativt på pasienten selv. En snorker vil gjerne være sliten og trett på dagtid og trenge mer søvn enn det som ellers er nødvendig. Ofte kan slitasjen på hjerte / kar systemet være betydelig.


Ikke kirurgisk tilleggsbehandling av snorking

Overvekt, røyking og alkoholinntak virker negativt inn. Vi anbefaler derfor at disse forhold forsøkes korrigert av den enkelte der det er aktuelt. Behandling med allergitabletter, sove- og beroligende medisiner kan også kan virke negativt inn.

Kirurgisk behandling av snorking

Enkelte ganger vil  det være aktuelt med tilpasning av CPAP (pustemaske) eller tilpasning av snorkeskinne (holder underkjeven frem når du sover). Dersom BMI (vekten) ikke er for høy, kan også kirurgi være aktuelt.