Allergi – behandling og vaksine immunisering

Allergi er en av de hyppigst plager i dagens moderne velferdssamfunn. Allergi er en immunologisk reaksjon på et stoff en får i seg via mat, innåndingsluft eller på annen måte.