tlf: 55 92 22 27
info@ønh.no

Øre Nese Hals Spesialist

Din Øre, Nese og hals spesialist.

Avtalespesialist Prof.Dr.Med.S.H.G.Nordahl.

Les mer

Øre Nese Hals Spesialist

Din Øre, Nese og hals spesialist.

Avtalespesialist Prof.Dr.Med.S.H.G.Nordahl.

Les mer

Dr Stein Helge Glad Nordahls Øre Nese Hals praksis

Dr Stein Helge Glad Nordahls praksis er en offentlig HelseVest avtale praksis med offentlige egenandeler som ved offentlige sykehus. Det er derfor nødvendig med henvisning fra lege for å få tildelt time.

 

Moderne øre nese hals poliklinikk:

Dr. Nordahl med sine spesialsykepleiere har lang og bred erfaring innen øre nese hals faget ­både når det gjelder utredning med tanke på ØNH sykdommer, men også utredning med tanke på hode hals kirurgi. Dr. Nordahl har også mange års erfaring som overlege ved ØNH avdelingen Haukeland sykehus. Fra 1999 har han drevet en stor og moderne ØNH praksis i Bergen, først på Vallaheiane, senere ved Privatsykehuset, Fana Medisinske senter på Paradis.

 

Allergi og svimmelhet – Spesialkompetanse:

Dr. Nordahl har en egen allergi poliklinikk som både utreder og vaksinerer for allergier (gress, bjørk, husstøvmidd, hund og katt). Vi har også et svimmelhetslaboratorium.

 

Operasjoner:

Dr. Nordahl har bred erfaring med laser operasjon av mandler, radiobølge operasjon for nesetetthet, operasjoner for snorking, stramme tungebånd, samt nese og bihule kirurgi. Helt siden 2001 har han operert nese – bihule og mandel pasienter både for HELFO og HelseVest. I mange år har han operert ved ØNH avdelingen ved Haukeland universitetssyekhus. Nå operer han for Privathospitalet.

 

Kirurgisk praksis de siste 2 år:

DJD 20 Septumplastikk + DLD20 Rhinoplastikker:                         ca 215

DHB 40: Concotomia                                                                       ca 180

DNB20: Bihuleoperasjoner                                                               ca 315

Diverse andre kirurgiske inngrep – laser operasjon mandler           ca 320

 

Vitenskap:

Dr. Nordahl er deltid ansatt som professor ved UiB der han underviser studenter, men også er faglig leder ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Vestibulære sykdommer der han veileder flere forskere i PhD utdanning.

 

Utdanning:

1984: Cand Med, Universitetet i Oslo

1992: Spesialist i Otorinolaryngologi og hode hals kirurgi

2003: Disputas, medisinsk dr. grad ved Universitetet i Bergen: Effects of Changes i Ambient Pressure on Postural Function on man

 

STILLINGER ETTER AVSLUTTET TURNUS:

1986-87: Kirurgisk og medisinsk avd, Harstad sykehus

1987-91: ØNH avd, Harstad sykehus

1991-17: ØNH avd, overlege Haukeland Universitetssykehus

1999 til i dag: ØNH avtalespesialist HelseVest RHF med operasjonsavtale fra 2001.

2001 til i dag: Leder / faglig leder Nasjonalt Kompetansetjeneste for Vestibulære sykdommer

2014-til i dag: Professor Universitetet i Bergen.

 

 

DELTAGELSE PÅ FAGSPESIFIKKE KURS / MØTER SISTE 2 ÅR:

Underviser ved nasjonale kurs: 12

Foredragsholder ved internasjonale større kongresser: 4

Deltagelse på nasjonale kongresser / kurs: 4

Deltagelse på internasjonale kongresser / kurs: 4

 

FORSKNING OG KLINISK AKTIVITET:

Fra 2013 professor kompetent. Fra 2014 ansatt som professor ved Universitetet i Bergen. Leder av 4 internasjonale multisenter undersøkelser, 2 ved Haukeland Universitetssykehus og 2 ved Privathospitalet- Fana Medisinske Senter. Ansatt ved Haukeland universitetssykehus fra 1991 frem til 2017 i kliniske overlegestilling ved seksjon for nese- bihulekirurgi og otonevrologi. Leder av Nasjonalt Kompetansetjeneste for Vestibulære sykdommer ved Haukeland Universitetssykehus: 2001-17, fra 2017 faglig leder. Deltagelse i utarbeidelsen av Helse og Omsorgsdepartementets retningslinjer for behandling av Meniere (revidert siste gang i 2017). Medlem av komiteen for utredning og fremlegging av rapporten til Helse og Omsorgsdepartementet for Langtidsskader hos Nordsjødykkerne.

 

AKADEMISK OG FAGLIGE KOMITEER:

1994: To stipender gitt av Norsk Forening for Otorhinolarygologi og hode hals kirurgi.

1998-9: Utnevnt av Helse og Omsorgsdepartementet som medlem at komiteen for evaluering av langtids helseskader av Nordsjødykkere.

2000-1: Stipend gitt av den Norske legeforening.

2001: Utnevnt som leder av Nasjonalt Kompetansetjeneste for Vestibulære lidelser av Helse og Omsorgsdepartementet.

1999-07: Styremedlem i Norsk Forening for Otorhinolarygologi og hode hals kirurgi, de siste 2 årene: Leder.

2005-8: Styremedlem i Scandinavian Association of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery.

2010: Utnevnt som leder av den vitenskapelige komitéen for evaluering av PhD grad “Structural, Functional and subjective characteristics of Nasal airways – With special reference to nasal obstruction and cigarette smoking” av Thomas Kjærgaard, ved UiB

 

VEILEDNING AV PHD KANDIDATER VED UNIVERSITETET I BERGEN:

Fulførte PhD grader:

 • 2010: Frederik Goplen: MD, Effects of diving on hearing and balance (hovedveileder).
 • 2010: Kjersti Wilhelmsen: Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness (delveileder).

Pågående PhD prosjekter:

 • Camilla Martens: Benign paroksysmal posisjonsvertigo. Hovedveileder: 2013-18.
 • Mari Kallestad: Nakkesmerter og svimmelhet. Hovedveileder: 2017-20.
 • Kathrin Skorpa Nilsen: Balansefunksjon hos pasienter med vestibularisschwannom. Delveileder: 2016-19.
 • Jan Erik Berge: Long-term prognosis in patients with dizziness and balance disorders. Delveileder: 2015-20.
 • Lene Kristiansen: Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet i Norsk Primærhelsetjeneste. Delveileder: 2014-18.
 • Torbjørn Aasen: Anvendelsen av matematisk kaosteori for analyse av dynamisk respons i signaler fra balansesystemet. Delveileder: 2005-19.

 

DELTAGELSE I UTARBEIDELSE AV LÆREBØKER:

 1. utgave av Nordisk lærebok i nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen.

Kapittel 36: Otonevrologi. Forlaget Vett & Viten, Møller P, Goplen, Nordahl SHG

Prosjektperiode: 2013 og revisjon i 2016

 

Norsk lærebok: Fra svimmelhet til balanse. Hovedredaktør: Wilhelmsen K, Høgskolen i Bergen. Nordahl ansvarlig for et kapittel, delansvarlig for andre kapitler.

Prosjektperiode: 2013 – 2017. Antatt trykking i 2018

 

PUBLIKASJONER

Publikasjoner 2017-2018:

10 -12 talls artikler er publisert / under publisering

Publikasjoner 2005-2010:

Antall publikasjoner: 12

Antall review artikler og bok kapitler: 2

Publikasjoner 2010-17:

Antall publikasjoner: 7

Antall review artikler og bok kapitler: 2

Total antall publikasjoner:

Antall publikasjoner: 56

Antall review artikler og bok kapitler:  5

 

NOEN UTVALGTE PUBLIKASJONER:

 1. Martens C, Goplen FK, Aasen T, Nordfalk KF, Nordahl SHG. Subtypes of BPPV: Do they make any difference to the patients? (submitted 2017)
 2. Martens C, Goplen FK, Nordfalk KF, Aasen T, Nordahl SH Prevalence and Characteristics of Positional Nystagmus in Normal Subjects. Otolaryngol Head Neck Surg 2016 May;154(5):861-7. Epub 2016 feb 23. PMID: 26908561
 3. Physiological Time Series: Analyse and Remove the Drift in 1-2-3. Aasen T, Nordahl SHG, J Diagn Tech Biomed Anal 2016, 6:1 DOI: 10.4172/2469-5653.1000117
 4. Short-term information pattern in optokinetic nystagmus amplitude time series. Aasen T, Goplen F, Nordahl SHG, J Vestib Res 2013 Jan;23(2):71-5. PMID:23788134
 5. Budal OH, Risberg J, Troland K, Moen G, Nordahl SHG, Vaagboe G, Grønning M. Pneumoencephalus, a rare complication of diving, UHM, 2011, vol30,no1, p73-79
 6. Goplen FK, Aasen T, Grønning M, Molvær OI, Nordahl SHG. Hearing loss in divers: A six-year prospective study. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011 Jul;268(7):979-85. Epub 2011 jan 19
 7. Wilhelmsen K, Nordahl SHG, Moe-Nilssen R: Improved attenuation of trunk acceleration during walking following intervention in patients with unilateral vestibular deficiencies, J Vestib Res 2010; 20: 439-44.
 1. Goplen FK, Grønning M, Aasen T, Nordahl SH. Vestibular effects of diving – a 6-year prospective study. Occup Med (Lond) 2009; Oct 23.
 2. Wilhelmsen K, Goplen F, Ljungren AE, Nordahl SHG: Long-term symptoms in dizzy patients examined in a tertiarycare centre. BMC Ear, Nose and Throat Disorders 2009, 9:2.
 3. Goplen F, Nordahl SHG. [Benign paroxysmal positional vertigo]. Article in Norwegian. Tidsskr Nor Laegeforen. 2009; 129: 1351. Re-printed in the Journal of the Danish Medical Association as ”Nordic article of the month”.
 4. Goplen F, Nordahl SHG, Møller P; [National guidelines for diagnosis and treatment of patients with Menière’s disease]. Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom. Book in Norwegian. Norwegian Directorate of Health (Helsedirektoratet, Avdeling kvalitet og prioritering). Oslo 05-2008.
 5. Losnegård AB, Nordahl SHG, Helse og rehabilitering; Brosjyrene Svimmel – finne balansen; Svimmel – BPPV / krystallsykje; Svimmel – vestibularisnevritt og langvarig svimmelheit; Svimmel – Menière, 2008.
 6. Wilhelmsen K, Strand LI, Nordahl SHG, Eide GE, Ljunggren AE;  Psychometric properties of the Vertigo symptom scale – Short form. BMC Ear Nose Throat Disord. 2008 Mar 27;8:2.
 7. Brantberg K, Goplen F, Bråthen G, Nordahl SH, Arnesen H. [Should vestibular neuritis be treated with corticosteroids?]. Article in Norwegian. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2062-3.